BOULEVARD PERS #2 JAARGANG 39

VROLIJKE NOTEN

Kritische noten, die moeten ook weleens gekraakt. U vindt er een paar in deze Boulevardpers.

Kopij kan naar: boulevardpers@kvstrandgenoegen.nl

Groeten,
Ilan, Merel en Peter