Meld je aan als donateur, dan sta je op de wachtlijst voor een staanplaats.

KLIK HIER OM AAN TE MELDEN

Vul in, onderteken en email naar ledenadmin@kvstrandgenoegen.nl

Een donateur kan met het unieke verenigingsnummer een staanplaats aanvragen

Wie eenmaal een staanplaats heeft, geeft deze niet snel op: onze wachtlijst is lang (ongeveer 8-10 jaar) en het verloop binnen onze vereniging is klein.   Maar soms lukt het toevallig eerder, dit ligt aan het aantal aanvragen en opzeggingen in één bepaald jaar.

Donateur zijn kost €20 per (wacht) seizoen.

BELANGRIJK: betaal uw eerst-verschuldigde donateursbijdrage vooruit:  

Ons bankrekeningnummer NL90INGB0003764425  T.n.v. Kampeer Vereniging Strandgenoegen te Zandvoort  o.v.v. uw naam

Vul per donateur een aanmeldingsformulier in. Het aanmeldingsformulier bevat tevens een machtiging voor automatische incasso van het jaarlijkse donatiebedrag. Voor de volgende jaren wordt rond half januari het donatiegeld middels automatische incasso afgeschreven.

Zodra het formulier is ontvangen en het bedrag is bijgeschreven op onze rekening wordt u op de donateurslijst geplaatst. U krijgt hiervan per e-mail een bevestiging.  Via uw e-mailadres ontvangt u onze nieuwsbrief.

Daarnaast mogen donateurs van de vereniging deelnemen aan de activiteiten, die gedurende het zomerseizoen worden georganiseerd en onze Algemene Ledenvergadering (ALV)  bijwonen (zonder stemrecht).

De strandhuisjes tussen Bloemendaal en Zandvoort worden NIET verhuurd.

Verhuur is niet toegestaan.