Overlijdensbericht Ria van de Kar.

Met grote droefenis heeft het bestuur kennis genomen van het overlijden van Ria van de Kar.  

Wij wensen de familie en vrienden van Ria veel sterkte met dit grote verlies.

Namens KVS zijn bloemen en een condoleancekaart gestuurd.