Overlijdensbericht Paul Jan Jansen.

Met grote droefenis heeft het bestuur kennis genomen van het overlijden van Paul Jan Jansen.

Wij wensen de familie en vrienden van Paul veel sterkte met dit grote verlies.

Namens KVS zijn bloemen en een condoleancekaart gestuurd.