Hè hè, eindelijk. Vacance, holidays, vacanciones, verkansie. Tijd voor de grote invasie bij KVS. Tijd ook voor allerlei activiteiten die al lang geleden bedacht en gepland zijn. Je leest er alles over in de 4e Boulevardpers van dit seizoen.

Kopij kan naar: boulevardpers@kvstrandgenoegen.nl

Groeten,
Ilan, Merel en Peter